Přihlášení do výcviku

Nový běh výcviku začne na podzim 2018. Podmínkou pro přijetí do výcviku je minimální věk 23 let a ukončené alespoň 3 roky vysokoškolského studia pomáhající profese nebo humanitního zaměření.

Výcvik nabízíme těm, kdo se chtějí v praxi věnovat psychoterapeutické práci. Velká část výcvikového programu je proto zaměřena na učení se při práci s klienty. Do výcviku přijímáme ty uchazeče, kteří nejpozději v průběhu třetího ročníku začnou přímo pracovat s klienty (v různých psychoterapeutických či poradenských kontexech).

Pokud máte o náš výcvik zájem, napište nám (info@gestaltstudia.cz). Váš email budeme evidovat a v průběhu léta vám zašleme podrobné instrukce k vyplnění přihlášky a k průběhu přijímacího řízení. Uzávěrku přihlášek předpokládáme ke konci roku 2017 a přijímací řízení pak proběhne na jaře 2018. 

Sekretářka Jarmila RaymondováS veškerými dotazy se průběžně můžete obracet na naši sekretářku Jarmilu Raymondovou emailem (info@gestaltstudia.cz) nebo telefonicky (00 420 723 922 229).

Těšíme se na Vás!

Tým výcviku GESTALT STUDIA