Přihlášení do výcviku

Otevíráme nový běh výcviku v gestalt terapii. 

Přihlášky přijímáme do 15. prosince 2017. Prosíme, zasílejte přihlášky co nejdříve. 

K přihlášení do výcviku je potřeba zaslat na adresu info@gestaltstudia.cz tyto dokumenty:

  1. Přihláška (ke stažení zde)
  2. Motivační dopis (ke stažení zde)
  3. Strukturovaný profesní životopis
  4. Osobní fotografie

Po obdržení přihlášky se všemi náležitostmi vám pošleme další instrukce k přijímacímu řízení.

Podmínkou pro přijetí do výcviku je minimální věk 23 let a ukončené alespoň 3 roky vysokoškolského studia pomáhající profese nebo humanitního zaměření. Výcvik nabízíme těm, kdo se chtějí v praxi věnovat psychoterapeutické práci. Velká část výcvikového programu je proto zaměřena na učení se při práci s klienty. Do výcviku přijímáme ty uchazeče, kteří nejpozději v průběhu třetího ročníku začnou přímo pracovat s klienty (v různých psychoterapeutických či poradenských kontextech).

Sekretářka Jarmila RaymondováS veškerými dotazy se průběžně můžete obracet na naši asistentku Jarmilu Raymondovou emailem (info@gestaltstudia.cz) nebo telefonicky (00 420 723 922 229).

Těšíme se na Vás!

Tým výcviku GESTALT STUDIA