Cena psychoterapeutického výcviku

Cena za přijímací řízení pro uchazeče o výcvik je 600 Kč.

Cena prvního běhu terapeutického výcviku, který začal v roce 2015, byla 29 900 Kč za školní rok. Cena druhého běhu, jehož začátek předpokládáme v roce 2018, ještě nebyla stanovena.

Celková délka výcviku je 7 školních let, vlastní psychoterapeutickou praxi však studenti začínají již ve třetím roce výcviku. Výcvik se skládá ze sebezkušenostní části, teoretické části spolu s nácvikem dovedností a supervizní části. Více o struktuře výcviku najdete na stránce "Jak je výcvik postavený". Cena výcviku zahrnuje nejen základní hodiny sebezkušenosti, teorie a nácviku dovedností, ale i následnou skupinovou supervizi, přednášky a workshopy zahraničních lektorů a cenu za vedení závěrečné práce i za závěrečnou zkoušku.

Navíc k ceně výcviku si studenti sami hradí individuální terapii (50 hodin) a individuální supervizi (10 hodin). V ceně výcviku není zahrnuto 50 hodin volitelné teorie, kterou lze získat např. účastí na konferencích a seminářích.

Cena výcviku nezahrnuje stravu, ubytování a dopravu.