KOMPLEXNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÝCVIK

Lektorský tým pro Váš terapeutický výcvik

lektorský tým

Psychoterapeutický výcvik Gestalt Studia nabízí komplexní vzdělání v psychoterapeutickém směru gestalt terapie podle mezinárodních i českých standardů.

Naším záměrem je vytvářet bezpečné a inspirativní prostředí pro studium gestalt terapie formou sebepoznávání, osvojování teoretických znalostí a nacvičování praktických dovedností.

Ve výcviku nabízíme učení se ze vzájemného setkání, chceme podporovat vlastní tvořivost našich studentů a poskytujeme jim odborné vedení při nabývání psychoterapeutických kompetencí.

Náš lektorský tým se skládá z domácích i zahraničních odborníků. Výcvik odborně garantuje MUDr. Jan Roubal, Ph.D..

Na podzim 2018 začne další výcviková skupina. Informace o přihlašování najdete zde

Tým výcviku GESTALT STUDIA