PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÝCVIK

Lektorský tým pro Váš terapeutický výcvik

lektorský tým

Psychoterapeutický výcvik Gestalt Studia nabízí komplexní vzdělání v psychoterapeutickém směru gestalt terapie podle mezinárodních i českých standardů.

Naším záměrem je vytvářet bezpečné a inspirativní prostředí pro studium gestalt terapie formou sebepoznávání, osvojování teoretických znalostí a nacvičování praktických dovedností.

Ve výcviku nabízíme učení se ze vzájemného setkání, chceme podporovat vlastní tvořivost našich studentů a poskytujeme jim odborné vedení při nabývání psychoterapeutických kompetencí.

Náš lektorský tým se skládá z domácích i zahraničních odborníků. Výcvik odborně garantuje MUDr. Jan Roubal, Ph.D..

Tým výcviku GESTALT STUDIA

Gianni Francesetti

Institut Gestalt Studia
pořádá seminář pro veřejnost na téma

Panické ataky z pohledu gestalt terapie

Workshop povede přední představitel současné gestalt terapie

Gianni Francesetti
29.9.2018 v Praze

Více informací o semináři najdete zde.

 

Dále Vás zveme na Gestalt konferenci - Budapešť 2019.

Semináře Instep Academy 2019

http://instepweb.cz/instep-academy-2019/